ابزار جوشکاری

اتصال آهن به آهن یا اتصال انواع فلز به هم بسیار مهم است یکسری از این اتصالات با الکترود و دستگاه جوش بهم متصل می شود اما فلزات مختلف روش اتصالشان باهم الکترود و دستگاه جوش نیست یکسری از این فلزات با دستگاه هوا بهم متصل می شوندالبته یک مدل دیگر جوشکاری وجود دارد بنام جوشکاری القایی البته با پیشرفت علم انواع روش های جوشکاری وجود دارد
در قسمت های پایین نام چندین ابزار جوشکاری آوردیم وبصورت کلی در مورد انواع ابزارجوشکاری صحبت می کنیم
کابل جوش:
یک سیم مسی است که وظیفه انتقال الکتریسته را به انبر دارد که هر چقدر این سیم هادی از مس خالص تری ساخته شده باشد نوع جوش باکیفیت تر است جوش زمانی مورد استفاده قرار می گیرد بخواهیم دوفلز را بهم به طریق وسایل مختلف بهم متصل کنیم.
انبرجوش:
انبرجوش زمانی مورد استفاده است که از کابل جوش و ماشین جوش استفاده کنیم که وظیفه اتصال فلز و اتصال الکترود را دارد.
عینک جوشکاری:
با توجه به اینکه زمانی که الکترود در حال اتصال دو فلز به یکدیگر است نوری ساطع می کند که بسیار برای چشم ضرر دارد حال برای حفظ چشم از این خطر از عینک ایمنی جوشکاری استفاده میکنیم
دستگاه جوش:
وظیفه دستگاه جوش افزایش الکتریسته و هدایت الکتریسته به وسیله کابل به انبر و تبدیل الکترود به جوش در نهایت اتصال دوفلز به یک دیگر است.
الکترود:
جوشکاری برای متصل کردن قطعات مختلف به یک دیگر از الکترود استفاده می شود که برای قطعات مختلف از الکترودهای مختلف استفاده می شود.
ترموکوبل:
ترموکوبل وسیله ی ساده ای است برای اندازه گیری دما در جاهای مختلف کاربرد دارد یکی از این جاهایی که کاربرد دارد در جوشکاری است البته نه به روش دستگاه جوش
مانومتراکسیژن:
به دستگاهی که قابلیت اندازه گیری فشار را داشته باشد مانومتر می گوییم بنابراین وظیفه مانومتر ترکیب اکسیژن به میزان اندازه گیری شده با گاز است تا بیشترین خروجی را از کپسول گاز بتوانیم بگیریم که نتیجه این عمل سوختن شعله به رنگ آبی است
دسته هوابرش:
دسته هوابرش جز وسیله هایی است که هم قابلیت جوش را دارد هم قابلیت برش قطعات را که جنس این وسیله از برنج بوده و شرکت های مختلفی دسته هوابرش را تولید می کنند
انبراتصال جوش:
انبری که جهت اتصال کابل یه قطعه ای که می خواهیم جوش بدهیم کاربرد دارد